GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şehir ve Ahlak

Hoca: Yunus Çolak

Şehirler, insanoğlunun karmaşık ürünü olduğu gibi müdahaleye açık, dinamik fiziksel çevrenin adıdır. Bu mekân, var olurken ancak bir organizasyon çerçevesinde gerçekleşebilir. Ekonomik sosyal gelişmelerin, yeni toplumsal iş bölümlerini ve uzmanlıkları doğurarak kentlerdeki nüfus birikimini temin etmesi, bu organizasyonda yeni teşekküllere neden olur. Kenti inşa eden ve kullanan insan, bu toplumsal karşılıklardaki etkileyen ve etkilenen konumu ile onu fiziksel sınırlarının ötesinde ele almak durumundadır. Bütün bunlar olup biterken, nasıl bir yol izlendiği sorusu ahlâktan bağımsız olarak ele alınamaz. Zira ahlâki kabullerin ve ahlâk düşüncesinin somut göstergelerini şehirlerin içine sinmiş bir halde izlemek mümkündür. Atölye, şehir ve ahlâk ilişkisinin felsefi düzleminden hareketle; günümüz şehirleri ve şehir parçaları için ahlâki durumu kavramsallaştırmaya çalışacaktır. Her bir katılımcının seçtiği mekânsal örüntü ile bir ahlâki durumu örtüştürerek bir metin kurması istenecektir. Öncesinde, farklı coğrafyalardan veya zamanlardan seçilmiş örnekler üzerinden şehir ve ahlâk ilişkisine ilişkin meseleler derinlikli olarak incelenecektir.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 14:30 İLEM