GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Prof. Dr. M. Mustafa el-A‘zamî’den Kütüb-i sitte ve Muvatta’ın eş-Şeybânî nüshasının rivâyet icâzetini aldı (2003). Erasmus öğrenci değişimi programı çerçevesinde Belçika’da Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology’de bulundu (2006). Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu (2006). Aynı yıl Marmara Üniversitesi S.B.E. Hadis Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve “İbn Ebî Hâtim er-Râzî’nin ‘İlelü’l-hadîs’ adlı eserinde Vasledilmekle İlletli Saydığı Mürsel Rivâyetler” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı (2008). Bu tez, 2009 Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görülmüştür. Marmara Üniversitesi S.B.E. Hadis Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı (2008). Akademik araştırmalar yapmak amacıyla Ürdün’de bulundu (Haziran-Eylül 2010). 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Eylül 2012-Nisan 2014 döneminde Columbia University City of New York’ta misafir araştırmacı olarak bulundu. “Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı doktora tezini başarıyla tamamladı (2014) Kızılkaya,. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.