GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nikomakhos Ahlâkı

Felsefe tarihi içerisinde sistematik bir ahlâk metni olarak karşımıza çıkan ilk eserlerden birisi Aristoteles’in (m.ö. 322) Nikomakhos Ahlâkı (Ethika Nikomakheia) adlı eseridir. Bu kitap kendisinden sonraki Yeni-Platoncu dönemde birçok şerhe konu olmuş; ele aldığı meseleler, farklı zaman dilimleri ve değişen problemler bağlamında yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu atölyede söz konusu eser ahlâkın kaynağı, ahlâkî değişim, bilgi-fiil ilişkisi, insan iradesi, teorik ve pratik akıl açısından eylemlerin ve erdemlerin gerçekleşme süreçleri ve yetkinleşme nosyonu bağlamında incelenecektir. Çalışmada ayrıca Nikomakhos Ahlâkı’nın İslam ahlâk felsefesine nasıl bir etkisi olduğu hususuna atıflar yapılacaktır. Böylece Antik Yunan’a ait bir metnin İslam felsefesi içerisinde hangi kavramlar ve problemler üzerinden yeniden inşa edildiği hususunun kavranması ve düşünülmesi hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 09:30 İLEM