GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu

Hoca: Lütfi Sunar

Modernite, içinde bulunduğumuz dünyanın, 19. yüzyıl sonrası yaşadığı tarihsel dönüşümünü ifade eder. Kökenleri derinlere giden bu kapsamlı tarihsel dönüşüm neticesinde insana, Tanrı’ya, topluma, tabiata, eşyaya, olgulara ve dünyaya bakış ve uygarlıklararası ilişkiler neredeyse tümüyle değişime uğramıştır. Sosyal bilimlerde modernitenin oluşumuna ve kökenine dair genellikle Avrupamerkezci bir anlatı hâkimdir. Buna göre Avrupa “kendi göbek bağını kesme” yetisine sahip yegâne uygarlıktır ve modernlik de onun içsel imkânları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu anlatı moderniteyi biricik ve alternatifsiz bir toplum ve uygarlık biçimi olarak sunmak üzere geliştirilmiştir. Aydınlanma yüzyılından itibaren anlatılagelen ve birçok kez anlatılmaktan dolayı artık neredeyse anonim bir karakter kazanan bu olağanüstü gelişim hikâyesi moderniteyi dünya tarihinden soyutlayarak tarih ve mekân üstü bir öze dönüştürmektedirler. Bu seminer bu hikayeyi farklı bir biçimde anlatmak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede modernite dünya tarihi içerisine yerleştirerek, harici etkenler, uygarlıklararası ilişkiler çerçevesinde ele alınacaktır. Böylece moderniteyi daha geniş bir bakışla daha eleştirel bir biçimde kavramak için bir başlangıç teşkil ettirilmiş olacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 11:15 İLEM