GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Dünyanın Temelleri

Hoca: Lütfi Sunar

Bu seminer kapsamında modernitenin kaynakları ve gelişimi ele alınacak, modern toplum ve siyasetin ana özellikleri Rönesans, reform, hümanizm, bilimsel düşüncenin dönüşümü, aydınlan­ma, sömürgecilik, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve emperya­lizm çerçevesinde ele alınacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 12:45 İLEM