GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Toplumun Kuruluşu: İnsan, Tarih ve Medeniyet

Hoca: Lütfi Sunar

İnsan sosyal bir varlıktır ve başkalarıyla birlikte yaşaması gerekir. Zira insan tabii ve zaruri ihtiyaçlarını ancak başkalarıyla işbirliği yaparsa giderebilir. Faydaların hasılası ve çoğaltılmasındaki bu karşılıklı muhtaciyet zorunlu sosyal birlikteliğin inşasında da önemli roller oynamaktadır. Bu birlikteliğin akrabalık bağlarıyla oluşan doğal sınırlarını aşıp soyut bağlar etrafında örgütlü bir yapıya kavuşması toplumun gelişim dinamiklerini göstermektedir. İnsanlar tabii ve tarihi koşulların da yönlendirmesi ile birbiri ile karşılaşmış, karışmış ve yeni sosyal birliktelikler inşa etmişlerdir. Farklılıklar üzerine inşa edilen bu birliktelikler medeniyetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birbirinden farklı ilkeler etrafında gerçekleşen bu birleşmelerden ötürü zamanla medeniyetler de birbirinden farklılaşmış boyutları büyüyen bir çeşitlilik oluşmuştur. Bu derste insani birlikteliğin yapısı, toplumun kuruluşu ve tarihsel gelişimi sosyal teori perspektifinden ele alınacaktır.


Programın İçeriği

1. Haftaİhtiyaçlar ve Faydalar: İnsan İlişkilerinin Tabiatı
2. Haftaİnsanlığın Üç Çağı: Sosyal İlişkilerin Değişen Düzeyi ve Kapsamı
3. HaftaTopluluktan Topluma: Medeniyet İnşasının Üç Temel Dinamiği
4. HaftaFarklılaşan Medeniyetler: Medeniyet Havzalarının Oluşumu
5. HaftaDışlama veya Kapsama: Farklı Siyasal Biçimlerin Oluşumu
6. HaftaKapalı veya Kapsayıcı Şehirler: Siyaset, Ticaret ve Şehir Kurma Dinamikleri
7. HaftaBiriktirme veya Paylaşma: İktisadi Yapıların Dinamik ve Dönüştürücü Yapısı
8. HaftaBenlik, Başkalık ve Birliktelik: Toplumun Kuruluşunda ve Sürdürülüşünde Ötekinin Yeri
9. HaftaModernite Dışlama ve Toplumlararası Bağların Kopuşu
10. HaftaTekniğin ve İletişimin Yeni Dünyasında Toplumsal Yapılar
Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 11:30 İLEM