GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsanlık Hicaz’dan Bilad-ı Şam’a, Irak-ı Acem’den Horasan’a, Mağrip’ten Endülüs’e, Sind’den Hind’e, Maveraünnehir’den Türkistan’a, Anadolu’dan Rumeli’ye pek çok havza üzerinde tarih içerisinde muhtelif medeniyetler kurmuştur. Bu havzalar üzerinde hüküm süren pek çok hanedanlık gerek kendisinin gerek havzanın gerekse de insanlığın tarih yazımına katkılar sunmuştur. Bu kaynaklar dönem üzerine çalışan araştırmacılar tarafından bilinmekle birlikte bu havzalara dair çalışma yapmak isteyen ilim insanları özellikle genç tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bütünlüklü bir şekilde bilinmemektedir. Bu çalıştay serisi ile ana medeniyet havzalarında kaleme alınan tarih kaynaklarının teknik hususiyetleri ile tanıtılması ve geçmişinden günümüze havzada biriken tarih kaynaklarının bütünlüklü bir şekilde gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu minvalde ilkini İran havzası ile başlattığımız çalıştay dizisinin ikincisinde Mısır havzasını ele alacağız. Ardından dizinin Balkanlar, Maveraünnehir, Mağrib, Endülüs, Sind&Hind ve Anadolu şeklinde devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede İslam medeniyet havzalarının tarih hafızası gün yüzüne çıkarılmış olacaktır. Bu çalıştay ile Mısır havzasında hükümdarlık süren İslami dönemi hanedanlıklarda veya devletlerde (Tolunoğulları, İhşidiler, Fatımiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar ve Modern Dönem Mısır) yazılan bütün tarihi hafıza gün yüzüne çıkarılacak, tarih kaynakları bölümleri, muhtevası ve ayırt edici özellikleri gibi teknik esasları itibariyle ele alınacaktır. Bu sayede Mısır havzasına dair tarih kaynakları bütünlüklü bir şekilde istifadeye sunulacaktır.

Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik ll: Mısır Havzası çalıştayı, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü 09:30’da İLEM TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Programa dair hatırlatma almak ve çalıştay serisinin ileriki adımlarından haberdar olmak için başvuru linkini doldurunuz.

BAŞVURU LİNKİ

Program Akışı

09:30
Açılış Oturumu

Abdulkadir Macit (İLEM)

Halil İbrahim Erol

Büşra Sıdıka Kaya

10.00– 11:30

I. Oturum

İLK DÖNEM MISIR TARİH KAYNAKLARI

Oturum Başkanı: Fatih Yahya AYAZ

Nadir Özkuyumcu, Fethinden Tolunoğulları Sonuna Kadar (642-905) Dönemin Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Aydın Çelik,Fatımiler (909-1171) Dönemi Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Harun Yılmaz, Zengî ve Eyyûbî Dönemi İlim Hayatının Kaynakları

Oturum Müzakereleri

12:00 – 13:30

II. Oturum

MEMLÜK DÖNEMİ MISIR TARİH KAYNAKLARI

Oturum Başkanı: Cengiz Tomar

Fatih Yahya Ayaz, “Mısır Tarihçiliğinin Velûd Dönemi: Memlükler’de Tarih ve Müverrihler (1250-1517)

Büşra Sıdıka Kaya, “Moğol İstilaları Sonrası Tarihi Yeniden Kurgulamak: Memlük Tarih Yazıcılığı

Mehmet Fatih Yalçın, “Memlükler Dönemi Kâdılkudât Tarihçiler Üzerine Bir Değerlendirme”

Oturum Müzakereleri


 

14:00 – 15:30

III. Oturum

OSMANLI DÖNEMİ MISIR TARİH KAYNAKLARI

Oturum Başkanı: Süleyman Kızıltoprak

Özen Tok, XVII. ve XVIII. Yüzyıl Mısır’ında Tarih yazımı ve Tarihçileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Fatma Zehra Beyaz, XVIII. Asır Mısır Tarih Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Halil İbrahim Erol, En Uzun Yüzyılın Tarihini Yazmak: XIX. Yüzyılda Tarihi Kaynak Olarak Mısır Kronikleri

Oturum Müzakereleri

16:00 – 17:30

IV. Oturum

XX. YÜZYIL MISIR TARİH KAYNAKLARI

Oturum Başkanı: Nadir Özkuyumcu

Süleyman Kızıltoprak, Modern Çağda Mısır Tarihi Kaynakları Açısından Misyonerlik Çalışmaları”

Hilal Görgün, “ Çağdaş Mısır’da Ulus Oluşturma Faaliyetleri Bağlamında Tarihyazımı

Hilal Livaoğlu Mengüç, Dönüşen Kimlik, Dönüşen Tarih: Yüzyıl Dönümünden Temmuz Devrimi'ne Mısır'da Tarihyazımının Tematik ve Metodolojik Açıdan Değişimi Üzerine Notlar

Oturum Müzakereleri

 

Düzenleme Kurulu

Abdulkadir Macit

Büşra Sıdıka Kaya

Halil İbrahim Erol


Sekreterya

Yunus Ballı


Çalıştay Raportörleri

Mehmet İlkay

Emre Özgören