GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Konfüçyanist Müslüman Alimler ve Neo Konfüçyanist Perspektiften İslam’a Yaklaşımları

Konuşmacı: Esra Çifci

Bu sunum, 16. yüzyılın sonlarında İslam’a Çince bir söylem kazandırmak amacıyla bir grup Çinli Müslüman (huihui) entelektüel tarafından başlatılan ve 18. yüzyılın ortalarına kadar etkin olan Konfüçyanist Müslümanlık (huiru) hareketi üzerinedir.  Konfüçyanist Müslümanlar, İslam literatür tarihinde ilk kez İslam ve Çin düşünce mirasını ilmi bir seviyede uzlaştırarak İslam’ı Neo Konfüçyanist terminolojinin kalıpları içerisinde yeniden okumuş ve Çince eserler kaleme almışlardır. Onlar böylece iki düşünce geleneğini bir araya getirerek İslam ve Çin entelektüel dünyası arasında köprüler inşa eden ilmi bir hareket başlatmışlardır. Faaliyetleri ile yeni bir dini söylem oluşturdukları gibi iki kadim düşünce mirasını da sentezleyen Konfüçyanist Müslüman âlimler, düşüncelerini Han Kitab olarak isimlendirilen külliyat içerisinde yazdıkları eserlerle dile getirmişlerdir. Konfüçyanist Müslümanların kimlikleri, faaliyetleri ve düşüncelerinin ele alınacağı bu sunumda ortaya çıktıkları dönem, kurdukları yeni eğitim sistemi (jingtang jiaoyu), geliştirdikleri ilim ağı, İslam ve Çin dünyasından beslendikleri kaynaklar, etkinlik sahaları, yazdıkları eserler değerlendirildi, Neo Konfüçyanist perspektiften İslam’ı nasıl yorumladıkları ve sentezledikleri kozmolojik görüşleri çerçevesinde tartışıldı.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Ekim 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği