GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Esra Çifci

Lisans derecesini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2012) tamamlayan Esra Çifci, yüksek lisans çalışmalarını aynı üniversitenin Dinler Tarihi Bölümü’nde, İslam ve Konfüçyanizm Bağlamında Konfüçyanist Müslümanların Doğuşu ve Gelişimi başlık tezi (2015) ile gerçekleştirdi. Genelde doğu Asya özelde Çin dinleri ve Konfüçyanizm hakkındaki araştırmalarını 2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi, Dinler Tarihi Bilim Dalı’nda doktora programı ile devam ettirdi. 2014 yılında Londra’daki Muslim Council of Britain’de stajını yaptı. 2017 yılında Asya araştırmaları alanındaki çalışmalarını derinleştirmek üzere International Islamic University of Malaysia’da bir süre eğitim aldı. 2019 yılında Çince öğrenimi için Şangay giderek Fudan University’de bir yıl eğitim gördü. Hali hazırda TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nde (AYP) yer alan ve doktora araştırmaların devam eden Esra Çifci, Hristiyanlık, modern batı düşüncesi, din ve sekülerizm gibi konuların Konfüçyanizm ile ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra dini ve kültürel senkretizm, Çin dinleri, Çinli Müslümanların (Hui) kültürel ve entelektüel tarihi gibi konular da ilgi alanları arasında yer almaktadır.