GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları II

Hoca: Lütfi Sunar
Bugün Türkiye’de entelektüel/akademik camia İbn Haldun ismine ciddi bir yakınlık kesbetmiştir. Çeşitli vesilelerle, sosyologlar, iktisatçılar, tarih felsefecileri, benzer şekilde gelenekçiler, liberaller, Marksistler ve Arap milliyetçileri İbn Haldun’un kendilerinden olduğunu iddia etmişleridir. Öte yandan İbn Haldun hakkında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak neredeyse bir gelenek halini almıştır. Onun fikirleri önde gelen modern sosyal bilimcilerin fikirleriyle karşılaştırılmış ve ilmi çalışmaları batılı bilimlerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde onun Mukaddime’si pek çok ilmin ve kavramın öncülü olarak ilan edilebilmiştir. Gerçekte böyle karşılaştırmalar, bu eserdeki fikir, model ve teorilerin anlaşılmasına farklı boyutlar katsa da bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en önemlisi İbn Haldun’u bugünün gündemi içerisine yerleştiren anakronik bir okuma biçimidir. Hâlbuki İbn Haldun’u değerli kılan ve eserlerini yüzyılları aşan bir klasik haline getiren tam da onun çağının bir tanığı ve vaktinin adamı olmasıdır. Ayrıca o eserlerini bir ilmi gelenek ve sistematik bir birikimler ağı içerisinde vermiştir ve dolayısıyla ancak bu çerçevede anlaşılabilir. Bu derste Mukaddime’deki temel kavramlar çerçevesinde günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi meselelerini ele alabilecek bir eleştirel okuma çabası söz konusu olacaktır. Derste katılımcılarından ele alınan kavramları farklı alanlarda güncel sorunlara uyarlayacak ödev çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Tarih Saat Yer
07 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
25 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği