GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Metin Analizi ve Argümantasyona Giriş

İlmi yazı faaliyetlerinin önemli bir kısmı bir iddiada bulun­ma ve bu iddiayı makul bir şekilde ispatlama etrafında şekillenir. İddialar ispatlanarak zihinlere takdim edilirler. Argüman veya kanıtlama dediğimiz bu yapıyı fark etmek ilk aşamadır. Daha da önemli olan bir sonraki aşama, bu kanıtlamaları eleştirmek veya onları savunmaktır. Bu oku­ma grubunun amacı, Klasik dönem İslam dünyasında üretilmiş felsefe-kelam-usul temelli metinlerin analizine yardımcı olacak şekilde argümantasyon (âdâbu’l-bahs ve’l-münâzara) ilmini ana hatlarıyla incelemektir. Bu ama­ca yönelik olarak ilgili ilme ait klasik bir metin okuyucuların aktif katılımı ile birlikte mütalaa edilecektir. Bu inceleme neticesinde katılımcıların, belirtilen araştırma alanlarındaki metinlerde içkin olan mantıksal dili çözümleyerek argü­manları çıkarabilmesi ana kazanım olarak hedeflenmiştir.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:
“İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-İcî” kitabı içindeki “Neyi, Nasıl Tartışabilirim? Îcî’de Tartışma Mantığı” başlıklı kitap bölümü, İsam Yayınları.


Program çizelgesi

1. hafta

Münâzara ilminin tanıtımı ve anahatları

2. hafta

Bir kavramı taksim etmenin kuralları ve taksime itiraz yolları

3.
hafta

Tanımın şartları, tanıma itirazlar ve bir tanımın savunması

4. hafta

Öncüllere itiraz etmek ve itiraz edilen öncülü savunmak

5. hafta

Sunulan gerekçelere karşıt örnek getirme

6. hafta

Bir iddiayla çelişen yeni bir kanıt sunma

7. hafta

Örnek metin inceleme

8. hafta

Genel tekrar sunumu

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2018 19:00 İLEM
24 Ekim 2018 19:00 İLEM
31 Ekim 2018 19:00 İLEM
07 Kasım 2018 19:00 İLEM
14 Kasım 2018 19:00 İLEM
21 Kasım 2018 19:00 İLEM
28 Kasım 2018 19:00 İLEM
05 Aralık 2018 19:00 İLEM