GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Sosyal Politika Aktörleri

Türkiye’de sosyal politikanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak yakın zamanlara kadar ‘sosyal politika’ denildiğinde Türkiye’de daha çok ‘çalışma hayatı merkezli’ bir yaklaşım hâkimken bu anlayış giderek değişmektedir. Hâlbuki sosyal politikanın yoksullar, engelliler, yaşlılar, göçmenler, kadınlar, gençler gibi ‘çalışma hayatı dışı’ ile ilgili birçok yönü bulunmaktadır ve son yıllarda bu yönleri de Türkiye’de daha fazla gündeme gelmektedir.

Öte yandan, çalışma hayatı dışında kalan sosyal politikalar ise daha çok ‘alan/alıcı’ odaklı incelenmektedir. Bu nedenle bu alanla ilgili ‘aktörler’ hakkında yapılan çalışmalar ya yok denecek kadar az ya da dar kapsamlı ve tekil çalışmalarla sınırlı kalmaktadır.

 

‘Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama’ adlı bu kitap, sosyal politikanın çalışma hayatı dışında kalan konularını ele alırken, bir yandan da alandaki ilgili aktörlerin bütüncül bir analizini yapmaktadır.

Özellikleri:

ISBN: 978-605-320-611-8

Çıkış Tarihi: Eylül 2017

Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 188

Editör:
Faruk Taşçı