Kitap Tahlilleri


Hoca Vahdettin Işık
Hoca Özgür Kavak

İLEM Yaz Akademisinde katılımcıların çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmeleri için alanında yetkin kişilerin yapacağı kitap tahlilleri katılımcılara geniş bir perspektif kazandıracaktır.

Bu program kapsamında Said Halim Paşa’nın Buhranlarımız kitabını Vahdettin Işık, Kâtip Çelebi’nin Siyaset Nazariyesi –Düstûru'l-Amel li Islâhi'l-Halel- kitabının tahlilini Özgür Kavak gerçekleştirilecektir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
18 Temmuz 2019 16:00 18:00 İLEM
Takvime Ekle
Kitap Tahlilleri
19 Temmuz 2019 16:00 18:00 İLEM
Takvime Ekle
Kitap Tahlilleri