GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kent Teorisi Okumaları

Kent teorisi, sosyal teorinin belirli bir olgunluğa ulaşmış alanlarından birisidir. Kentsel yaşamın hayatın merkezine oturmasıyla birlikte, kenti merkeze alan teoriler de ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu okuma grubunun amacı kent teorisine ilişkin tartışmaları dinamik bir şekilde analiz ederek, bugünün dünyasını anlama ve anlamlandırmada bir mesafe kat edebilmektir. Çalışma grubu kent teorisinin güncel tartışmalarına odaklanacaktır. Böylece hem dünya bağlamında, hem de Türkiye özelinde mesele dinamik bir şekilde yoruma tabi tutulacaktır. Çalışma boyunca bir izlek olması açısından John Rennie Short’un Urban Theory kitabı okunacaktır. Ayrıca her haftanın konusuna göre katılımcılardan birincil kaynak niteliğindeki eserleri de okumaları istenecektir. Çalışma boyunca kent teorisi bağlamında üretilen kavram ve kuramlar eleştiriye tabi tutulacak ve özellikle Türkiye şehirciliğinin ve Türkiye kentlerinin bu kavramlar ve kuramların neresinde olduğu karşılıklı olarak sorgulanacaktır. Çalışma aynı zamanda üretken olmayı hedeflemektedir. Kent teorisi ile ilgili literatürün Türkiye’deki eksikliği göz önünde bulundurularak, katılımcılardan belli kavram ve kuramlara odaklanmaları ve bunlarla ilgili makale üretmeleri beklenecektir.

Tarih Saat Yer
11 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
29 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği