GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlak Değerlerinin İktisadi Davranışa Etkileri

Konuşmacı: Hakan Kalkavan

İslam dindarlığı, ahlaki değerler ve bireyin iktisadi davranışları arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışma, genel kapsamda teorik bölüm ve uygulama-analiz bölümü olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik bölümde din-ahlak-iktisat ilişkisi birey ve toplum açısından tarihten bugüne incelenirken, uygulama bölümünde İslam ahlakının Müslüman bireyin iktisadi davranışına olan etkisi teorik bölümdeki araştırma dahilinde hazırlanan ampirik bir çalışmayla analiz edilmiştir.

Bu araştırmada yöntem olarak; nicel ilişkisel (correlational) araştırma türü uygulanmış, anket (survey) yöntemi kullanılmak suretiyle veriler toplanmıştır. Bu şekilde iş insanlarının dini tutum ve değerleri, iktisadi tutum ve davranışları arasındaki ilişkiler araştırma modeline uygun şekilde incelenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak araştırma modellerinde; İslam Dindarlığı bağımsız değişken, İslam İktisat Değerleri ve İktisadi Rasyonalite faktörleri aracı (mediator) değişkenler, Kazanma ve Harcama bağımlı değişkenler olarak tasarlanmıştır. Din-ahlak-iktisat ilişkisi temelinde inşa edilmiş bu araştırmayla, nasıl sorusu ile girişimcilerin iktisadi tutum ve davranışları tanımlanmaya, neden sorusu ile de anlamlandırılmaya çalışıldı. Araştırmanın önemli bulgusu: Müslüman bir girişimcinin dindarlığının, kazanma (İslam’a uygun) davranışı üzerinde doğrudan anlamlı etkisinin zayıf olduğu, ancak bireyin İslam İktisat Değerlerini benimsemesi ve İktisadi Rasyonalite yaklaşımına karşıt olmasıyla birlikte güçlü bir anlam kazandığı tespit edilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Mart 2019 16:00 İlmi Etüdler Derneği