GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan ve Toplum 8. Sayı

İnsanlık tarihinin her dönemi kendine has özellikleriyle bilgiye evsahipliği yapan (yüksek) öğretim ve bilim kurumlarına şahitlik etmiştir. Modern ulusdevletin kurulmasıyla bilginin ve kurumlarının yeniden organizasyonunun bir sonucu olarak üniversite akademik çalışmaların yegâne merkezi haline gelmiştir. Sosyal bilimler de bu kurumsallaşmanın teorik temelleri ve güç kaynağını teşkil etmiştir.

Bilimsel bilginin üretim merkezi olan üniversite, modern toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insanın eğitilmesinde, yetiştirilmesinde ve bilgi üretiminde aydınlanma düşüncesinin “hakikat”e, “belirli zaman ve mekâna ait çarpıtma ve önyargılardan arınmış tarihüstü-tarihdışı bir insan doğası” anlayışı ile ulaşılır düşüncesinin formüle edildiği, objektif-nesnel-saf bilginin subjektif-saf olmayan bilgiden ayırt edildiği bir kurumsal yapılanma olarak tasavvur edilmiştir. Son iki yüzyıllık süreçte bu tasavvurdan kopuşlar ve tartışmalar yaşandığı gibi alternatif arayışlar da varlığını hissettirmektedir.

Ana fonksiyonları itibarıyla yeni arayışlara konu olan ve bazı alanlarda alternatifleri oluşan üniversite kurumu, yarım yüzyıllık süreçte meşruiyeti, işlevi, etkinliği, toplumla ilişkileri konusunda yoğun eleştiri konusu olmakta, sorgulanmakta, ekonomik fonksiyonlarını (mesleğe yönelik eğitim, sanayi işbirlikleri, AR-GE vb.) geliştirmesi yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Bu gelişmeler, bilimsel bilgi üretiminin yapıldığı üniversite dışı kurumlarla birlikte oluşan modern akademik dünyanın etraflıca değerlendirilmesi ve yeniden konumlandırılması ihtiyacının sürdüğünü göstermektedir.

Bu çerçevede İnsan ve Toplum Dergisi’nin 8. Sayısı, son iki yüzyıllık tarihsel-toplumsal tecrübeyi de dikkate alarak kuramsal boyutlarıyla ‘Akademi ve Bilgi Üretimi’ başlığıyla hazırlanmıştır.


Editör:
Lütfi Sunar
Yayın Sekreteri:
Ümit Güneş