GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İki Cihan Âresinde: İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim

Konuşmacı: Mehmet Zahit Tiryaki

İbn Sina, nefs-beden, duyu-akıl arasındaki keskin karşıtlığı yumuşatarak aşma ve bu alanlar arasındaki ilişkiyi sağlama noktasındaki işlevleri itibariyle iç duyular teorisini, daha özelde ise mütehayyile/müfekkire ve vehim güçlerini aracı unsurlar olarak kullanır. İnsani nefsin mebdeden başlayıp meada doğru giden yolculuğundaki bilgi ve eyleme yönelik etkinliklerinin her birinde söz konusu güçler hem duyudan akla doğru gerçekleşen soyutlama sürecinde hem de akıldan duyuya doğru gerçekleşen feyz sürecinde son derece kritik bir rol icra ederler. Buna ilaveten, mütehayyile/müfekkire ve vehim özelinde İbn Sinacı iç duyular teorisi, insanı, içinde bulunduğu gerçeklikten kopacak olduğu zaman ayaklarından tutup aşağıya çekecek, duyusal ve zihinsel olana gömülüp kaldığında ise yukarıya çekip çıkaracak bir güçler çerçevesi olarak gözükür. Bu sunumda, işaret edilen bağlam çerçevesinde İbn Sina’nın kendisinden önceki birikimle sonrası arasındaki tarihsel bir eşikte iç duyular teorisine getirdiği yeni açılım ve imkânlar konuşuldu. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
12 Eylül 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği