GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hadislerin İntikal Süreci

Konuşmacı: Seyit Ali Güşen

Sadece isnad ilmiyle bir hadisin Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı haliyle, günümüze ulaşan bir eserdeki rivayetinin uyumluluk ve farklılık açısından tespiti teknik manada mümkün olmasa da bu sistemin uygulamadaki sonuçlarını test etme imkânına sahip bulunmaktayız. Zira ilk dönem eserleri ile rivayet asrında telif edilen sonraki dönem eserlerinin elimizde bulunması ve bu kaynaklardaki rivayetlerin mukayese imkânının olması günümüze eser ulaşmayan hicri birinci asırdaki rivayet sistemi hakkında fikir verecektir. Bu sunumda elimizdekilerden hareketle elimizde olmayanlar hakkında bilgi sahibi olmak suretiyle hadis rivayet sisteminin bilgi aktarımındaki güvenilirliğini anlama gayreti ele alınacaktır. Bir başka ifade ile rivayet esnasında uygulanan isnad yönteminin metin tahlili ile sağlamasını yapma imkânı tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
21 Ocak 2017 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği