GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Firdevs Bulut

Lisans çalışmalarını 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamladı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisidir. Ayrıca İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği'nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları arasında medeniyet teorileri, anlatıbilim ve nesir kuramı, Arapça edebiyatta alegori, İngiliz edebiyatı ve İngilizce tercüme faaliyetleri bulunmaktadır.