Faaliyet Raporları


İLEM; eğitim, akademik çalışmalar, araştırmalar ve ulusal/uluslarararası organizasyonlar anlamında bir çok alanda faaliyet gerçekleştirmekle beraber tüm faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmakta ve bu faaliyetlerin daha nitelikli ve güzel şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporumuzu şeffaflık çerçevesinde yayınlayarak kamuoyunun ilgisine sunmaktayız.

İLEM Faaliyet Raporu aynı zamanda İLEM bünyesinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, araştırmalar, eğitimler ve yayımlanan kitapların bir nevi özetini takdim eden yıllık yayındır.