Engin Koca

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır. Bilim Felsefesi ve Bilim-Siyaset ilişkisi üzerine çalışmaktadır.