Cafer Sadık Yaran

Yüksek öğrenimini 1981-1986 yıllarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1987’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi araştırma görevlisi oldu. 1994’de İngiltere’de, University of Wales’de “The Argument from Design in Contemporary Thought” konulu tezi ile Doktor ünvanını aldı ve dönüşünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Yrd. Doç kadrosunda Din Felsefesi öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı fakültede 1999’da doçent oldu. 2003’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 2006 yılında Din Felsefesi alanında profesör oldu. Aynı fakültede 2006-2011 yılları arasında Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen aynı fakültede Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.