Bekir Cantemir

1975 yılında Çorum’da doğmuş, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zaman kavramının değişimini ele aldığı The Changing of Conception of Time: Calendar and Clok From the Ottoman Empire to the Republic Of Turkey adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013 yılında ise Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda; Türkiye’de özel mülkiyetin ve imar haklarının oluşumu, kamusal imar hareketleri ve imar-siyaset ilişkilerinin ele alındığı Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İstanbul’un Mekân ve Sosyal Yapı Dönüşümü (1945-1960) adlı tez ile doktor unvanını almıştır. Yaşayan İstanbul Medreseleri (2008) adlı bir kitap çalışması bulunan Cantemir’in eski İstanbul haritaları koleksiyonu ve bu alanda makaleleri bulunmaktadır. Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi yöneticileri ile birlikte Charles Edouard Goad’un İstanbul Sigorta Haritaları (2007) isimli kitabın hazırlanmasına katılmış; İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi‘nde Eski İstanbul Haritalarını Günümüz İstanbul Haritalarıyla Koordinatlandırılarak Çakıştırılması projesinin yürütücüleri arasında yer almıştır.