GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Batı Düşüncesinde Tarihsel Aşamalandırma: Modernitenin Dünya Tarihinde Konumlandırılması

Konuşmacı: Lütfi Sunar

Rönesans sonrası pek çok Batılı düşünür dünya tarihinin bölümlenmesi işiyle uğraşmıştır. Hümanizmanın kendisini düşünsel olarak temellendirdiği Yunan-Roma dünyası eski zamanlar, antik dünya olarak kodlanınca bu dönemden esinlenen ve bu dönemi “yeniden kuran” zaman da Yeni Çağ olarak adlandırılmıştır. Bu ikisi arasında kalan dönem de cahil ve karanlık bir dönem olarak Orta Çağ olarak adlandırmıştır. Böylece eski iyi ve onu takiben yeni iyi arasında kötü, karanlık bir dönem anlayışı ile sonrasında başka referanslarla başka formlarda defalarca yeniden üretilecek üçlemeler başlamıştır. Vahşilik, barbarlık ve uygarlık kavramları etrafında oluşturulan insanlık tarihinin üçlü aşamalandırılması Aydınlanma düşüncesinde belirgindir. Buna göre belirli bir toplum tipine tekabül eden her bir aşamada insanlık yeni bir biçim almıştır. Vico için soyut olan aşamalandırma, Montesquieu için tarihsel olmaktan ziyade coğrafidir. Hume, Turgot, Adam Smith, Ferguson ve Condorcet ise tarihsel dönemleri ilerleme düşüncesi çerçevesinde zamansallaştırılmıştır. Daha sonra farklı şekillere bürünse de bu aşamalandırmalar modern toplumun dünya tarihi içinde konumlandırılmasında ve diğer toplum biçimleri ile mukayese edilerek anlamlandırılmasında hayati bir rol oynamıştır. Aynı zamanda dünya tarihinin dönemselleştirilme çabaları içerisinde Batı dışı toplumların tarih dışı kılınması da gerçekleştirilerek 19. Yüzyıl şarkiyatçılığının temeli meydana getirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Ekim 2015 18:30 İLEM Konferans Salonu