GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahiret Sorumluluğunu Taşımak ve Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine

Ahiret eğer korku verici bir şeyse beraberinde korkuyu aşacak, korkuya sebep olacak gelişmeyi, olumsuz gelişmeyi düzeltecek bir iradeyi, bir bilinci de gerekli kılıyor. Bu da insanı, ahiret bilinciyle beraber geleceğin sorumlusu olan varlık haline dönüş- türüyor. İnsanı dünyayı güzelleştirmekle mükellef, yükümlü varlık haline dönüştü- rüyor. Ahiret kelimesinin anlamının kaybedilmiş olması, toplumumuzda hakikaten toplumla bütünleşmiş bir gelecek çabasının; planlama, şehir, yani binaların inşası ile ilgili meseleleri arka plana, gündemin dışına iten, daha ziyade güncel olan içerisinde yaşamaya kapıları açan bir tavrı hâkim kılıyor.

Bu kitapçık 3 Mart 2012 tarihinde İlmi Etüdler Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Üsküdar Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Turgut Cansever’de Şehir ve Mimari” isimli toplantı münasebetiyle hazırlanmıştır.


Kategori:
Diğer