GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Adnan Demircan

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1987’de mezun oldu. 1989’da “XII. Asra Kadar İslam Tarihi Literatürü” başlıklı tezi ile Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hariciler’in Siyasi Faaliyetleri” isimli tezi ile 1994 yılında doktorasını bitirdi. Çalışmalarını İslam Tarihinin ilk dönem siyasi tarihi ve özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan’ın yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Bazı kitapları; Tarih ve Tarihçi, Siyer, Hz. Peygamber’in (sas) Ailesi ve Aile Hayatı, Kerbela: Kader ve Bela, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, Haricilerin Siyasi Faaliyetleri, Ali-Muaviye Kavgası, Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt, Kürtler (Tarih), Abbasiler Döneminde İlim ve Kültür Hayatı. Prof. Dr. Adnan Demircan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.