GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yönetim Tarihi Okumaları

Bu derste insanla başlayan ve birlikte iş görme sanatı olarak tarif edilen yönetime ilişkin okumalar yapılacaktır. Yönetim algısının antik çağlardan post-modern zamanlara kadar değişim seyrinin izleneceği okumalarla, yönetimin düşüncesi ve farklı çağlarda ortaya çıkan pratikleri arasında karşılaştırmalar yapma imkânı oluşacaktır. Karşılaştırmalı okumalarla tartışma ve müzakere şeklinde yapılacak dersin çıktısının yönetim düşüncesi ve felsefesine dair alternatif bir sınıflandırma denemesine yol açması ümit edilmektedir. İnsanın insanı belli amaçlara sevk etme çabalarının niçin ve nasılının da irdeleneceği ders, bu çabaların insanın ontolojik olarak nerede konumlanmak istediğine dair temel bir yargıdan neşet ettiğine dair bir ön kabulle ilerleyecektir.  Dersin her haftaya münhasır belli okuma metinleri olacak, ilk bölümde ders öncesi yapılan okumalar tartışılacak, sonraki bölümde yapılan tartışmanın bir tahlili yapılarak, varılan neticelerin günümüze yansıması konuşulacaktır. Her bir haftanın okumalarının (ortalama 200 sayfa) tamamlanması dersten beklenen faydanın sağlanması açısından zaruridir. Katılımcıların dönem sonunda, ders notlarını gözden geçirerek en az 5, en çok 10 sayfalık genel bir değerlendirme yazısı yazmaları dersin çıktılarının üzerlerindeki kalıcılığını sağlamak açısından önerilir.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:

Dünya İşletme Tarihi, Franco Amatori ve Geoffrey Jones, Dost.

İktisadi Düşünceler Tarihi, Mark Skousen, Adres.


Program çizelgesi

1. hafta

Eski Yunan ve Roma Antik Dönem (Batıya Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 1-172. Sayfalar)

2. hafta

Çin, Hint ve Tibet (Başka Diyarların Felsefeleri, Roge-Pol Droit, Say Yayınları)

3. hafta

İslam (Siyasetnameleri Yeniden Okumak, Ömer Dinçer, Klasik)

4. hafta

Modern Yönetim Düşüncesi-I (Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Taylor, Adres; Genel ve Endüstriyel Yönetim, Fayol, Adres; Bürokrasi ve Otorite, Weber, Adres)

5. hafta

Modern Yönetim Düşüncesi-II (Fifty Key Figures in Management, Moren Witzel, Routledge veya Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori, Ömer Livvarçin ve Dilek Kurt, Beta)

6. hafta

Gelecekte Yönetim (21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Peter Drucker, Epsilon)

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2018 18:00 İLEM
25 Ekim 2018 18:00 İLEM
01 Kasım 2018 18:00 İLEM
08 Kasım 2018 18:00 İLEM
15 Kasım 2018 18:00 İLEM
22 Kasım 2018 18:00 İLEM