GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yönetim Düşüncesinde Temel Meseleler

Bu çalışmanın amacı, yönetim düşüncesindeki seçilmiş bazı temel meseleleri tarihsel ve kültürel bağlam çerçevesinde tartışmaya açmaktır. Seminerler sırasında ilgili yönetim meselesi şu sorular çerçevesinde tartışılacaktır: “Geleneksel yönetim düşüncesinde nasıl ele alınmıştır?”, “Günümüz bilimsel yönetim yaklaşımlarında nasıl sistemleştirilmiştir?”,  “Değerler, kültür ve bağlam özelde ilgili yönetim meselesini, genelde yönetim yaklaşım ve sistemlerini nasıl etkilemektedir?” Çalışmada öncelikle yönetimin gayesi ve yönetim zihniyeti ele alınmaktadır. Sonra yönetimin yapısal yönüne odaklanarak kurumsal yapı ve işleyişi ile kurumlarda süreklilik ve yenilenme üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ehliyet ve liyakat temelinde yönetimde insan istihdamı konusu incelenmektedir. Liderlik bahsinde, adalet, katılım, şeffaflık ve hesap vermenin nasıl sağlandığı ele alınmaktadır. Başarı konusu ise hangi kriterlere göre ve nasıl değerlendirildiği üzerinden irdelenmektedir. Son olarak motivasyon ve teşvik uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Çalışma katılımcıların oturumlar öncesinde hazırlık yapmaları ve aktif katılımı ile yürütülecektir. Oturumlar kavramsal çerçevenin ortaya konulması ile başlayacak, konuyla ilgili tarihsel, kültürel ve güncel vakaların takdimi ve tartışılması ile devam edilecektir. Oturum ilgili mesele hakkında günümüz ve geleceğe yönelik değerlendirmeler ve öneriler ile sona erecektir.

Tarih Saat Yer
16 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
25 Mayıs 2017 İlmi Etüdler Derneği