GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 16 Mart 2013 Cumartesi günü 'Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları' başlıklı araştırma raporunun öne çıkan sonuçlarını paylaşacağı bir panel düzenleyecektir.

2012 Nisan ayında başlayan araştırma 2013 Şubat ayında tamamlanmıştır. İLKE derneği tarafından Arife Gümüş'e hazırlatılan araştırmanın temel veri kaynağı değişik meslek ve yaş grubundan, din eğitimi seviyeleri farklı kişilerle yapılan derinlemesine mülakatlar olmuştur. Ayrıca araştırma bulguların yorumlanmasında yer yer konuyla ilgili literatüre de başvurulmuştur. Raporun sonuç kısmında din eğitimi hizmeti sunan kamu, sivil toplum kuruluşları, cemaatler ve bu kurumlarda hizmet sunan kişilere çalışmalarının daha etkili ve verimli olması için gelecek yönelimlerinin neler olabileceğine dair öneriler sunulmaktadır.