GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yenilenen web sitesiyle İnsan & Toplum'un yeni sayısı yayımlandı

İLEM’in Türkiye’deki ilmi-akademik tartışmalara dinamik ve özgün katkılar sunmak, eleştirelliğin zeminini ve disiplinlerarası irtibatı kurarak bütünlüklü bilgi üretme gayesiyle 2011 yılında yayımlamaya başladığı İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society) beş yılı geride bıraktı. Dergi yayın dönemine nitelikli yazıların yer aldığı 6. cilt 1. sayısına ek olarak yeni web sitesiyle devam ediyor. Tüm eski sayılara da erişim imkanı bulunan web sitesini insanvetoplum.org adresi üzerinden ziyaret edebilir; sekiz makale, iki değerlendirme makalesi ve sekiz kitap değerlendirmesinin yer aldığı 6. cilt 1. sayısına ulaşabilirsiniz.

Makaleler
Emine Battal, İnanç Uğruna Ölme / Öldürme: Yeni Dinî Hareketler ve Şiddet
Mehmet Emin Babacan, Toplumsal Derinlik Sosyal Medya ve Gençlik
Rıfat Türkel, Sofça Örnekleminde Kalburcu Şeyhi Pîr Ahmed Efendi ve Alevilik Anlayışı
Ahmet Temel, Was There a Zaydī Uṣūl al-fiqh? Searching for the Essence of Zaydī Legal Theory in the First Complete Uṣūl Work of Zaydı̄s: al-Nātiq bi-l-ḥaqq’s (340-424/951-1033) “al-Mujzī fī uṣūl al-fiqh”
Ayşe Kılıç, İspanyol Engizisyonu Karşısında Endülüs Müslümanları
Nail Elhan, Banal Nationalism as a Defensive State Apparatus: Daily Re-Production of Nationality and Religion in Iran
Erdal Kurğan, İslamcılık ve Hafıza Kaybı: Fıkıh'tan Yoksun Bir "Yer"
Sertaç Timur Demir, Riyazetten Modern Diyet Toplumuna: Kutsallık ve Hiçlik Arasında Beden

Değerlendirme Makaleleri
Showkat Ahmad Dar, Concept of Islamic State and its Applicability in 21st Century: An Appraisal of Muhammad Asad's Model
Gökdemir İhsan, Ibn Warraq Vakası: “Self-kolonizasyon” İçin Mütevazı Bir Kavramsallaştırma Denemesi