GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yeni İslamofobinin Globalleşme Süreci Konuşuldu

İlmi Etüdler Derneği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Muqtedar Khan’ı genç akademisyenler ve alanında uzman isimlerle bir araya getirdi.

Bir fenomen olarak literatüre girip Avrupa merkezci zihinlerin algısından yer edindiği günden bu yana, global Batıda karşılık bulan islamafobi 11 Eylül olaylarından sonra bu gün farklı bir noktaya geldiği uluslararası siyasette açıkça gözlenmektedir.

‘Yeni İslamofobi’ kavramını daha doğru anlamlandırmak üzere, ürettiği problemlere çözüm üretebilmek ve kavramın yeni bir form ve boyut kazanmasının bir anlamda müsebbibi olan en güncel olaylardan yola çıkıp geriye doğru gidilerek çeşitli analizlerin yapılması amacıyla İlmi Etüdler Derneği genç akademisyenler ile Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Muqtedar Khan’ı bir araya getirdi.

Yeni İslamofobinin Globalleşme sürecinin konuşulduğu konferansta Khan, islamofobinin günümüzdeki durumu ve müslümanların islamofobiye nasıl yaklaşması gerektiğine dair güncel örneklerden yola çıkarak bir takım açıklamalarda bulundu.

İslamofobinin eskiden yasadışı olduğu, fakat günümüzde oldukça sistematik ve yasal bir hal aldığından bahseden Muqtedar Khan, bunun örnekleri olarak günümüzde bilhassa batılı devletlerde İslami simge ve eylemlere getirilen yasakları gösterdi.

İslamofobinin bugün jeopolitik ve siyasi bir probleme evirildigini ifade eden Khan, islamofobinin yeni seyrinde ise Müslümanlara değil, şeriat kavramına karşı açılan bir savaşın var olduğundan bahsetti.

Bir kavram olarak şeriatın çok iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini ifade eden Khan, “Biz Müslümanların da İslamofobi ile İslam’a dair eleştirel bir söylemin ayrımına varmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Günümüzdeki şiddet ve aşırılıktan dolayı İslamofobiye karşı bir söylem oluşturmanın oldukca zor olduğunu ve bu söylemin oluşabilmesi için Kuran'da var olduğunu iddia ettiğimiz 'Gerçek İslam'ı yasamaya başlamamız gerektiğini vurgulayarak sözlerini bitirdi.