GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yeni Bir Şiir Neye Karşı Çıkar? Cemal Süreya Ve Sezai Karakoç Özelinde Şiirin Toplumsal Anlamı

Şiir, sosyal bilimler tarafından nesneleştirmeye direnen bir tür. Bu nedenle edebiyat sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların çoğu roman türünü merkeze almakta. Bu sunumda öncelikle teorik olarak şiiri sosyolojinin odağına nasıl alabileceğimiz tartışılacaktır. Ardından yeni bir şiir tarzının neye karşı, kimler tarafından ve nasıl bir bağlam içinde ortaya çıktığını cevaplamak adına İkinci Yeni hareketi ele alınacaktır. İkinci Yeni bugüne dek Türkiye’de sosyal bilimler tarafından belli bir araştırma dahilinde incelenmemiştir. Bu sunumda, akımın merkezindeki isimler olan Cemal Süreya ve Sezai Karakoç’un 1950’ler boyunca edebî ve sosyal eylemleri incelenecektir. Sunumun temel yöntemsel argümanı şiir metinleriyle sosyal hayatı karşılıklı ve eşdeğer kabul ederek tarihselleştirmektir. Bu yöntem sayesinde hem bir sanatsal faaliyetin nasıl dönüşüp yenilendiğine dair kavramsal bir açıklama getirmek, hem de Cumhuriyet modernleşmesine dair tarihsel bir bakış geliştirmek mümkün olacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
30 Aralık 2017 17:30 İlmi Etüdler Derneği