GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yemek Şahane Kahve Bahane: Beğenilerde Değişimin Seyri

Konuşmacı: Erhan Akarçay

Türkiye’de yemek kültürü hızla değişmektedir. Toplumdaki bazı toplumsal sınıflar için dışarıda yemek giderek sıradanlaşan, olağan hale gelen bir edim olarak görülmektedir. Modern toplum yapısında farklılaşan çalışma koşulları, kadın-erkek rollerinin değişmesi dışarıda yemeğin bir zorunluluk seçimi haline gelmesinde etkili olmaktadır. Türkiye’de dışarıda yemek beslence ve gastroanomi kavramları ile açıklanabilecek birtakım özellikler göstermektedir. Bu sunumda toplumsal değişmeye bağlı olarak insanların sınıfsal farklılıklarına göre yeme-içme pratiklerindeki değişimler ele alınmaktadır. İnsanların dışarıda yemek alışkanlıklarındaki değişimler, yeme-içme mekânlarını belirlemedeki kriterleri, gıda harcamalarının belirgin özellikleri, organik gıda tüketim tercihleri, bu tercihlerdeki sınıfsal farklılıklar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kahve tüketimindeki değişim ve çeşitlilik, kahve kültüründe son dönemde görülen nezihleşme eğilimleri irdelenmektedir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
19 Mart 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu