GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
Yazım Kuralları
 • İslam İktisadı Atölyesi’ne gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
 • Gönderilecek özetler 250-400 kelime arasında olmalıdır.
 • Atölye’ye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak (16 x 24,7 cm’lik alana) 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.
 • Çalışmalar 4000-6000 kelime aralığında olmalıdır.
 • Gönderilen çalışmalarda yazarla ilgili olarak;
  • yazarın tam adı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler,
  • yazışma adresi, telefon ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  • Atıflar için hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association [APA] 6th Edition adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.