GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Kudüs

Konuşmacı: İsmail Taşpınar

Bu seminerde, her üç semavi din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın mukaddes şehir kabul ettiği Kudüs’ün Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki yeri incelenecektir. Öncelikle Yahudiliğin kutsal metinlerinden hareketle şehrin Yahudilik’teki önemine dair veriler incelenecek. Daha sonra, Kudüs şehrinin Yahudi tarihi ve dini kültüründeki yerine değinilecektir. Seminerin ikinci kısmında ise, önce Hıristiyan ilahiyatı açısından Kudüs şehrin önemi üzerinde durulacaktır. Daha sonra, Kudüs şehrinin Hıristiyanlık tarihi ve dini kültüründeki yerine değinilecektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Mart 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği