GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik

Konuşmacı: Eldar Hasanov

Yahudilikte Tanrı ile insan arasındaki bağlılık ve iletişim ‘ahit’ kavramı ile ifade edilir. Tanrı ilk insandan itibaren insanlıkla iletişim halinde olmuş, birtakım emirler vermiştir. Nuh ile ahitleşirken Tanrı tüm insanlığa hitap etmiştir. Bu ahitleşme sırasında verilen hükümler Nuh Kanunları olarak adlandırılır. Sonradan Sina Dağında İsrailoğulları ile özel ahit yapılmış, dünyadaki geri kalan insanlar için Nuh ahdi baki kalmıştır.

Yahudilikte Nuh Kanunları’na fikrî ve pratik boyutta birkaç görev yüklenmiştir. İçeriği bakımından bu konu, ilahi hitabın içeriğinin gelişim seyri ve ilahi iradenin asgari olarak neye taalluk ettiğini sunar. Mahiyeti bakımından Nuh Kanunları tabii hukuk ve evrenselcilik teorileri ile karşılaştırılmıştır. Pratik boyutta Nuh Kanunları, Yahudiliğin ötekiye bakışı bağlamında önemlidir. Nuh Kanunları’nı kabul etmekle Yahudi olmayanların da kurtuluşa ereceği kabul edilir. Bunun için ileri sürülen şartların, kişinin Yahudi egemenliğini benimsemesi şeklinde olduğuna dikkat edilmelidir. Nuh Kanunları XX. asrın sonlarında ‘Nuhilik’ adlı sosyal bir harekete dönüşmüştür. Bu hareketin dünyanın çeşitli yerlerinde müntesipleri vardır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Mart 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği