GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Velâyetnâme Kavramının Tarihsel Gelişimi

Konuşması: Haşim Koç

Bu sunumda bilhassa Alevî Bektaşî geleneğinin başlıca yazılı kaynakları arasında yer alan Vilâyetnâme/Velâyetnâmelerden bahsedilecektir. Alevi-Bektaşî geleneği içerisinde önemli yere sahip Hacı Bektâş-ı Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Hacım Sultan, Şücaeddin Veli, Seyyid Ali Sultan gibi Kalenderi şeyhlerinin hayatlarından bahseden bu eserlere Vilâyetnâme adı verilir. Dost, yar, sevgili, eren, ermiş, Hak dostu gibi anlamlara sahip olan veli kelimesinden türetildiği anlaşılan bu eserlerin temel özelliği bilhassa Anadolu’nun kırsal kesimindeki geniş orta sınıf ahali üzerinde derin bir tesire sahip olmalarıdır. Dolayısıyla, ana hatlarıyla menâkıbnâme kavramı içerisinde değerlendirilmekle birlikte, vilâyetnâmelerin halkın rahatlıkla anlayabileceği basit bir Türkçe ile kaleme alındıkları görülmektedir. Vilâyetnâmeler günümüzdeki Alevi-Bektaşi kültürünün tarihsel temellerinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu seminerde yukarıda isimleri zikredilen eserlerin etki alanı, derecesi ve eserlere konu edinilen şahsiyetlerin Alevî-Bektaşî geleneği içerisindeki yerleri değerlendirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Mayıs 2015 18:00 İLEM Konferans Salonu