Vakıf Doktrini: Doğuşu ve Gelişimi


Konuşmacı Murteza Bedir

İslam medeniyetini karakterize eden bir hayır kurumu olarak vakfın İslam’ın ilk yüzyıllarında doğuşuna, erken dönem gelişimine ve özellikle Horasan ve Maveraünnehir bölgesindeki klasik vakıf anlayışının teşekkülüne değinilecek olan bu seminerde, diğer medeniyetlerdeki hayır müesseseleri ile genel bir karşılaştırma da yer almıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Mart 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu
Takvime Ekle
Vakıf Doktrini: Doğuşu ve Gelişimi