GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası İLEM Yaz Okulu Gerçekleştirildi

Dünyanın birçok ülkesinden 40’ın üzerinde akademisyenin katıldığı Uluslararası İLEM Yaz Okulu gerçekleştirildi. Yaz Okulu kapsamında Hamid Dabashi, Ozay Mehmet ve Adeel Malik gibi önemli isimlerin verdiği derslerin yanı sıra sosyal adalet ve fakirlik kavramları katılımcılar tarafından derinlemesine tartışıldı.

Her yıl düzenlenen ve uluslararası akademik paylaşıma katkı sunmayı hedefleyen Uluslararası İLEM Yaz Okulu bu yılda özgün bir konu çerçevesinde gerçekleştirildi. “İslam Dünyası’nda Sosyal Adalet ve Yoksulluk” teması çerçevesinde 1-9 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi.

İslam dünyasının yaşadığı sorunları ele alan Uluslararası ILEM Yaz Okulu her yıl özgün bir konu çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenleri bir araya getirmeyi bu yıl da sürdürdü.

İLEM tarafından organizasyonu gerçekleştirilen yaz okulu kapsamında uluslararası alanda isim yapmış hocalar ders verdi. Derslerin yanı sıra 20’nin üzerinde ülkeden katılan akademisyenlerin çalışmalarını paylaştıkları atölyeler gerçekleştirildi.

Uluslararası İLEM Yaz Okulu kapsamında Columbia Üniversitesinden Hamid Dabashi tarafından gerçekleştirilen “Günümüz İslam Dünyasında Sosyal Adalet” isimli dersle sosyal adalet kavramı irdelendi. Carleton Üniversitesinden Ozay Mehmet’in gerçekleştirdiği “Müslüman Toplumlarda Büyüme, Paylaşım ve Sosyal Adalet: Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı derste ise Müslüman toplumlardaki mevcut durum üzerine eleştirel bir değerlendirme gerçekleştirilerek, olabilecek çözüm önerileri üzerine katılımcılarla çeşitli tartışmalar üzerinden sosyal adalet ve fakirlik kavramları tartışıldı. Yaz okulunun son iki gününde ise derinlemesine olarak hukuk, ekonomi ve kalkınma gibi konulara ayrıldı. Bu kapsamda Oxford Üniversitesinden Adeel Malik “Hukuk, Ahlaki Ekonomi ve Kalkınma ” başlıklı dersinde gerek Osmanlıdan günümüze gerekse mevcut durumda gerçekleşen ekonomik koşullar hakkında yorum ve eleştiri getirdi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Murat Çemrek “Küreselleşme İslam Dünyasını Nasıl Dünüştürdü: Avantajlar ve Dezavantajlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesinden Halil İbrahim Yenigün de “Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi” başlıklı dersleri verdiler.

İlmi Etüdler Derneğinin öncülüğünde gerçekleşen Yaz Okulu kapsamında ayrıca 40’ın üzerinde akademik makalenin sunumu gerçekleştirildi. Bu kapsamda katılımcılar uluslararası bir düzlemde makaleler üzerine tartışma imkanı buldurlar.

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizatörlüğünde gerçekleşen III. Uluslararası İLEM Yaz Okulu kapsamında katılımcılarla birlikte ayrıca kültürel etkinlikler de yapıldı. Bu etkinlikler kapsamında gerçekleşen Kapadokya turu ve Sema gösterisi katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Bu yıl Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası İLEM Yaz Okulu; Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi ile Medeniyet Okulu tarafından da desteklendi.