Uluslararası Hukukta Yabancı Yatırımlar ve Sömürgecilik


Konuşmacı Ali Osman Karaoğlu

Uluslararası hukuk temel olarak devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için üretilmiş bir hukuk alanıdır. Ancak 20. yüzyılda uluslararası hukuk devletin bireyler ile ilişkilerine de uygulanabilir şekilde genişlemiştir. Bu anlamda devleti uluslararası hukuk mercileri önünde dava edebilen aktörlerden biri de yabancı yatırımcılardır. Yabancı yatırımların korunması devletler açısından sömürgecilik döneminden günümüze kadar stratejik bir mesele olmuş ve devletler kendi yatırımcısını korumak amacıyla silahlı kuvvet kullanma yoluna başvurmuşlardır. Bu anlamda sömürge imparatorlukları ile sömürülen devletler arasındaki gerilim zaman içerisinde bu alandaki uluslararası hukuk kurallarının oluşmasını sağlamış ve devletler artık silahlı güce başvurmak yerine akdettikleri uluslararası antlaşmalar sayesinde yatırımcılara doğrudan ev sahibi devleti dava etme imkânı tanımışlardır. Bu çalışma tarihten günümüze yabancı yatırımları koruyan uluslararası hukuk kurallarının üretimini ve seyrini ele alarak, uluslararası hukukun uyuşmazlık çözümündeki aktif rolünü izah etmeyi amaçlamaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Nisan 2019 16:00 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
Uluslararası Hukukta Yabancı Yatırımlar ve Sömürgecilik