GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Hukuk ve İşgal Gerçeği Arasında Kudüs

Konuşmacı: Hüseyin Önal

Ülkemizde Filistin Meselesi hakkında yapılan çalışmaların, söylemlere nispetle az olduğu söylenebilir. Özelde de devletler hukuku alanından yapılan çalışmalar diğer çalışmaların yanında daha az sayıda bir literatür oluşturmaktadır. Büyük Suriye’nin güney batı ucunda stratejik bir konumda bulunan Filistin toprakları, zaman içerisinde stratejik konumunun yanında İbrahimî dinler açısından da mukaddes vasfı kazanmıştır. Bölgede bilhassa Kudüs ve el-Halil Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kutsal şehirleri olmuştur. Bölgedeki bu stratejik ve dini arka plan “Kudüs’te kimin hâkim güç olacağı” sorununun ortaya çıkmasında da etkili olmuştur.

Bu makalede “Kudüs’te kimin hâkim güç olacağı” sorunu bağlamında uluslararası hukuk ve işgal gerçeği arasında Kudüs meselesine dair temel problemleri ve tarihsel süreçte meydana gelen kilit noktaları ele alınacak, akabinde bu problemlere yönelik çözüm önerilerinde hâkim durumda olan milletlerarası hukuk paradigmalarını izah edilecek ve nihayetinde de hâkim paradigmaların Kudüs meselesinin çözümünde bulunduğu nokta tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
28 Nisan 2017 16:00 İlmi Etüdler Derneği