GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Hukuk Perspektifinden Silahlı Çatışmalarda Cinsel Şiddet

İnsanoğlunun savaşlarda yaşadığı yıkım ve acıyı dikkate alan uluslararası toplum, savaş zamanında yaygın bir şekilde görülen uluslararası hukuka aykırı pek çok davranışı yasaklamıştır. Bu bağlamda, silahlı çatışmalarda yaygın hatta sistematik bir şekilde karşımıza çıkan cinsel suçlar, uluslararası hukukun bu yönde adım atmasına neden olmuştur. Özellikle, 1990’lı yıllarda Eski Yugoslavya ve Ruanda’da yaşanan savaşlarda, yaşlı kadınlar ve küçük kız çocukları dâhil her yaştan binlerce kadın hatta erkeğe hiçbir ayrım gözetilmeksizin aleni bir şekilde uygulanan cinsel şiddet örnekleri, cinsel suçlara ilişkin uluslararası hukuk kurallarının oluşumu üzerinde etkili olmuştur. Bu olayların ardından Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluşuyla başlayan ve Roma Statüsü’nün kabulü ve yürürlüğe girmesiyle devam eden süreç, silahlı çatışmalarda cinsel şiddete yönelik hukukî mücadele açısından son derece belirleyici olmuştur. Böylece, cinsel şiddeti savaşın kaçınılmaz bir sonucu ve ordu disiplini ile ilgili bir suç kabul eden klâsik anlayış terkedilmiş; cinsel şiddetin tüm biçimleri failin ve mağdurun cinsiyetine, etnik mensubiyetine ve kazanan veya kaybeden taraftan olup olmadığına bakılmaksızın yasaklanarak sorumluların cezalandırılması öngörülmüştür. Bu derste, silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasında uluslararası hukukun rolü ve öngördüğü hukukî çerçeve ile cinsel şiddetin tâbi olduğu hukukî ölçütler, cinsel suç kavramı ve unsurları, Uluslararası Ceza Mahkemesi esas alınarak, uluslararası yargı organlarının verdiği kararlar eşliğinde ele alınacaktır.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

Leyla, Alexandra Cavelius, Pegasus Yayınları, 2010, 280 s. 


Program izlencesi

1. hafta

Genel Olarak Cinsel Şiddet Kavramı ve Cinsel Şiddet-Çatışma İlişkisi

2. hafta

Silahlı Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Sebepleri

3. hafta

Silahlı Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Bireysel ve Toplumsal Sonuçları

4. hafta

Uluslararası Hukuk Bağlamında Cinsel Şiddet Yasağının Normatif Çerçevesi

5. hafta

Ad Hoc Yargı Organları

6. hafta

Uluslararası Ceza Mahkemesi


Tarih Saat Yer
15 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
05 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
12 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği