GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ulus-Devlet’in Geleceği

Günümüzde küreselleşmenin ulus-devlet yapılanmasını dönüşüme uğrattığı, klasik ulus-devlet kurumlarının gelecekte terk edilmek zorunda kalınacağı sıkça dile getirilen bir savdır. Bu sunuşta, söz konusu savın ne ölçüde geçerli olduğu tartışılacaktır. Bu çerçevede önce ulus-devletin yapısal çerçevesi yanında düşünsel temelleri de açıklanacaktır. Ardından, ulus-devletin mutlak anlamda bir dönüşüme uğraması için esas olarak düşünsel temellerde bir yeniden yapılanmanın gerektiği ileri sürülecektir. Ulus-devlet tarih sahnesinde 17. yüzyıldan itibaren yer almış ve o tarihten bugüne dünya yüzünde gitgide yaygınlık kazanmış bir siyasi yapıdır. Bu yaklaşık dört yüz yıllık süreçte ulus-devletin dayandığı kurumsal yapılar önemli dönüşümler göstermiştir. Ne var ki, ulus-devletin meşruiyet kurgusunu oluşturan egemenlik kuramında çok sınırlı bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Ulus-devlet’in tarih sahnesinden çekileceğini iddia edebilmek için, egemenlik kuramının yerine geçecek yeni bir meşruiyet kavramının gelişmesi gereklidir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
30 Nisan 2015 18:00 İLEM Konferans Salonu