GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Üç Öncü Şahsiyet Üç Büyük Mesele

Konuşmacı: Mesut Koçak

Mehmed Âkif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç, İslam geleneğini bir bellek olarak üç vurguyla canlı tutarlar: coğrafya, tarih ve medeniyet. Bu vurguda coğrafya mekâna/yere bağlı aidiyeti, tarih zamana/geçmişe bağlı aidiyeti, medeniyet ise inanç, kültür ve geleneğe bağlı aidiyeti ifade eder. Bu üç alandaki bellek örgütlenmesi, ulusal kimlik tarafından bastırılan İslam kimliğinin yeniden inşasının yapıtaşı olur. Grup kimliğinin inşa edilmesinde, geçmişin kurgulanması ve bunun belli bir tarzda ifade edilmesi yolu izlenir. “Kolektif kimlik, birtakım semboller, anılar, sanat eserleri, töreler, alışkanlıklar, değerler, inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmişin mirasından, kısacası kolektif bellekten hareketle inşa edili[r].”  Bu bağlamda Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un coğrafya, tarih ve medeniyet unsurlarının her birinde ayrı ayrı geleneğe ve geçmişin mirasına dair sembollere, inançlara, anılara, değerlere ve değer yargılarına vurgu yaptıkları görülür. Bu sunumda Mehmed Âkif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un bahsi geçen üç büyük meseleye bakışları ele alınacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
22 Mart 2017 18:30 20:00 İlmi Etüdler Derneği