GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’nin Kafkasya Politikası

Bu çalışmada 1919-1921 yılları arasında Türkiye’nin Kafkasya Siyaseti, bütüncül bir bakış açısıyla incelenmiştir. Önce 1919 yılına gelinceye kadar yaşanılan olaylar özetlenmiştir. Ardından Milli Mücadele’nin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Kafkasya üzerinden Rusya, İngiltere ve İtilaf Devletleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya ile ilişkileri incelenmiştir. Türkiye’nin Anadolu toprakları üzerinde tekrar devletleşme sürecinde, güdülen Kafkasya siyasetinin belirleyici ve dönemin tüm dış politikası üzerinde yönlendirici olduğu ileri sürülmüştür. Türkiye, Kafkasya siyasetinde İngiliz-Rus rekabetini doğru şekilde kullanarak ve bölgenin yerel şartlarını yerinde değerlendirerek doğu sınırlarını güvenlik altına almış, uluslararası arenada tanınmış, ihtiyacı olan dış yardımı elde etmiştir. Çalışmada döneme ait arşiv kayıtları, meclis tutanakları ve önemli şahsiyetlerin hatıraları kullanılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Mart 2018 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği