GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi

Aynur Erdoğan, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde hazırladığı 'Türkiye'de Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi' başlıklı tezini 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da İlmi Etüdler Derneği'nde sunacaktır.

Aynur Erdoğan lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih & Sosyoloji bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Prof. Dr. İsmail Coşkun'un danışmanlığında 'Türkiye'de Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi' başlıklı teziyle tamamladı. Halen aynı bölümde doktora programına devam etmektedir.

Türk bürokrasi ve eğitim tarihine önemli katkılar sağlayan bu çalışmada Aynur Erdoğan yurtdışına öğrenci gönderme olgusunun Türk modernleşme tarihindeki konumu ve etkisini incelemektedir. Öğrenci gönderme uygulamasının başlangıcına kadar olan Osmanlı modernleşmesi söz konusu uygulamaya geçişin tarihi arka planını göstermek için ve uygulamanın gerekçelerinin anlaşılması için değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda modernleşmenin kurumsal düzeyde devlet politikası haline geldiği Tanzimat dönemi Avrupa'ya öğrenci gönderilmeye başlanmasının da miladı olarak Osmanlı eğitim sisteminde meydana gelen reform ve gelişmeler bağlamında ele alınmıştır. Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak gerçekleştirilen araştırmada özellikle okul tarihinde yaşanan gelişmelerle yurt dışına öğrenci gönderme uygulaması arasındaki paralellik üzerinden yurt dışında tahsilin Osmanlı modernleşmesine/Batılılaşmasına etkisi ele alınmaktadır.