GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Eğitim Politikaları Paneli Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 28 Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin Eğitim Politikalarına dair özgün bir panel gerçekleştirdi.

Editörlüğünü Arife Gümüş’ün yaptığı alanında uzman bir yazar kadrosunun vücuda getirdiği Türkiye’de Eğitim Politikaları kitabı çerçevesinde gerçekleştirilen panel, İlmi Etüdler Derneği Başkanı Lütfi Sunar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Panelde ilk olarak kitabın bölüm yazarı ve editörü olan Arife Gümüş, eğitim politikalarının oluşumuna dair çerçeve bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim politikalarının oluşumunda etkili olan faktörler, aktörler ve dönemsel dinamiklere dair açılımlarda bulundu. Gümüş, Türk eğitim politikalarının yerellikten uzaklaşarak daha çok ithal bir işleyiş geçirdiğine dikkat çekerek kendi insanımızın ihtiyaç ve gereksinimlerine odak ama dünyayı da dışlamayan, siyasi ideolojilerin yegâne belirleyiciliğini reddeden çok katılımlı bir politika üretmenin imkânının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Panelin ikinci konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Gündüz gerçekleştirdi. Gündüz, eğitim politikalarının dünü, bugünü ve yarınına dair yaptığı konuşmasında eğitim politikalarının oluşumunda etki eden dönemsel dinamiklerin ne’liği sorunsalını ele aldı. Eğitim politikalarının serencamını tarih özelinde ele alan Gündüz, tarihi süreç içerisinde toplumda yaşanan değişimlerin eğitim sistemine etkisini ve bunun gelecek politikalara olan yönlendirmelerine değindi.

Panelin üçüncü konuşmacısı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zafer Çelik oldu. Çelik, eğitim politikalarının uygulama alanlarını ve bu alanlarda tespit edilen sorunları ortaöğretim özelinde tartışmaya açtı. Ortaöğretimin giriş sınavları arasında sıkışıp kaldığına ve öğrencilere akademik yetkinlik kazandırmaktan uzaklaştığına dikkat çeken Çelik, geçiş sistemlerinde yapılan düzenlemelerin ortaöğretim sistemi üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Panel de son olarak eğitim alanında bir türlü çözüme kavuşturulamayan, eğitim sisteminin müzmin problemi yabancı dil öğretimi konusunu Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ele aldı. Suçin, ülkemizde yabancı dil politikalarının dönemin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel vizyonu paralelinde şekillendiğine dikkat çekti. Yabancı dil öğretiminde çağın imkanlarına uygun program ve ders materyallerinin geliştirilmesi ve yabancı dilin gramer ağırlıklı değil bir iletişim aracı olarak öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen nitelikli ve derinlikli sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda ise panelistler Türkiye’deki Eğitim Politikaları hakkında katılımcıların sorularını yanıtlarken ayrıca gündeme dair Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan Brezilya’ya birçok ülkenin eğitim sisteminden örnekler vererek, konuyu büyük ölçüde zenginleştirdiler.