GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Eğitim Politikaları

Arife Gümüş’ün editörlüğünde alanında uzman bir yazar kadrosunun vücuda getirdiği Türkiye’de Eğitim Politikaları kitabı İlem kitaplığı arasında yayımlandı. Kitap, Türkiye’de eğitim meselesine çok yönlü bir bakış sağlamayı amaçlıyor.

Ülkelerin ekonomik büyüme, sosyal bütünleşme, eşitlik politikaları ve yoksullukla mücadele politikalarında merkezi rol oynayan eğitim, küreselleşme ile birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Hem bireysel yaşamı hem de toplumu derinden etkilemesinden dolayı Türkiye’de eğitim politikalarındaki değişimin parametrelerini çok yönlü, çok boyutlu olarak ele alınması ihtiyacının karşılanması üzerine hazırlanan kitabın, öğrencilere, konuyla ilgili araştırmacılar ve meraklı okuyuculara hitap etmesi amaçlanıyor.


Özellikleri:

Editör(ler): Arife GÜMÜŞ

ISBN: 978-605-320-079-6

Çıkış Tarihi: Şubat 2015

Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 510