GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Eğitim Politikaları

Konuşmacı: Mustafa Gündüz
Konuşmacı: Fuat Güllüpınar
Konuşmacı: Zafer Çelik
Konuşmacı: Mehmet Hakkı Suçin

Türkiye’de eğitim politikaları yoğun tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. İLEM de bu çerçevede eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamaya ve eğitim araştırmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

28 Şubat Cumartesi günü İLEM’de Türkiye’de Eğitim Politikaları konunun uzmanlarının katıldığı bir panelde masaya yatırıldı. Panel’de Arife Gümüş’ün editörlüğünde uzman bir yazar kadrosunun vücuda getirdiği TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARI kitabı çerçevesinde eğitim politikalarının gelişimi ele alındı. Panelde insan yetiştirme düzenimiz, insan anlayışımız, eğitimden beklentiler, eğitim politikalarının oluşumunda etkili olan faktörler ele alındı.

Eğitim politikaları alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARI başlıklı kitap çerçevesinde gerçekleştirilecek panelde eğitim konusunda temel meselelerin ele alınması hedeflendi.

Türkiye’de Eğitim Politikalarının Oluşumu
Arife Gümüş, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği

Eğitim Politikalarının Dünü, Bugünü ve Yarını
Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Eğitim Politikalarının Dönemsel Dinamikleri
Fuat Güllüpınar, Anadolu Üniversitesi

Teoriden Pratiğe Eğitim Politikalarının Uygulama Alanları
Zafer Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türkiye’de Eğitimin Temel Sorun Alanları: Yabancı Dil Öğretimi Örneği
Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversites

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
28 Şubat 2015 16:00 İLEM Konferans Salonu