GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de 1950 Sonrası Toplumsal ve Siyasal Muhalefet

Konuşmacı: Adem Çaylak

1950’de Demokrat Parti (DP) ile başlayan siyasal süreçten günümüze değin ortaya çıkan toplumsal ve siyasal muhalefetin görünümleri üzerinden Türkiye’de çarpık muhalefet kültürünün oluşumunun felsefi ve tarihsel temellerinin irdeleneceği sunumda, tarihsel siyasal kültürün muhalefet üzerinde yarattığı etki sorunsallaştırılmıştır. Bu yapılırken, gerek meclis içi gerek meclis dışı siyasal ve toplumsal muhalefet hareketlerinin soy kütüğü üzerinden, 1950 sonrası dönemde oluşan toplumsal ve siyasal muhalefet hareketleri, şu dört evrede okumaya tabi tutulacaktır: 1) 1950-1960 arası dönem, 2) 1960-1980 arası dönem, 3) 1980-2001 arası dönem, 4) 2001-2014 arası dönem.

1950 sonrasının toplumsal ve siyasal muhalefet hareketlerinin dönemselleştirilmesi içinde, meclis içi ve meclis dışı siyasal muhalefet hareketleri ile toplumsal muhalefet hareketlerinin birbirleriyle karşılaştırmalı analizine de yer verilecek olan sunumda, Türkiye’de derinlikli, sorgulayan ve istikamet sahibi muhalefetsizliğin zihniyet dünyası sorgulanmıştır.    

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Mayıs 2014 18:00 İLEM Konferans Salonu